Fotoalbum

 Der afholdtes høstfest her på gården
lørdag den 20. nov. 2010
Alle som havde givet en hånd med
i årets kartoffelhøst, samt hjulpet
til i løbet af sæsonnen 2010 var inviteret.
Der var "heldigvis" afbud fra ni personer.
Så vi nøjedes med to borde........