Torsdag 23/03-2020

Endelig efter seks måneders nedbør med

samlet 898 mm er vi endelig igang i marken

Fredag d. 24/3-2020

Som sædvanlig var kroket teamet på besøg

Men i disse Corona tider stod de så langt

fra hinanden, at de ikke kunne være på fotoet